Přeskočit navigaci

Soudní a úředně ověřené překlady ruštiny

Potřebujete pro jednání s úřady či pro jiné oficiální záležitosti úředně potvrzenou správnost překladu? Obraťte se na nás!

Jakékoli texty či dokumenty kvalitně a v termínu přeložíme. Navíc zajistíme potřebné ověření.

Co je to soudní překlad?

Soudní překlady, označované také jako úřední překlady či překlady s úředním ověřením, poznáte podle kulatého razítka a doložky. Ta potvrzuje, že překlad doslovně souhlasí s dokumentem v původním jazyce.

Takto úředně ověřené překlady jsou nutné pro jakýkoli oficiální styk či pro účely právních úkonů.

Cena úředně ověřených překladů

Pokud potřebujete soudní překlad z/do ruštiny účtujeme si k původní sazbě příplatek cca. 400 Kč/normostrana. Kompletní ceník najdete zde.

Kontaktujte nás, pošleme Vám kalkulaci zdarma!